Despre noi

Despre noi

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Teleorman s-a înfiinţat în anul 1972, ca unitate de cercetare ştiinţifică agricolă zonală, pentru Câmpia Burnasului, Câmpia Burdei şi Câmpia Boianului, în scopul elaborării şi introducerii tehnologiilor moderne în agricultură şi producerea de sămânţă din categoriile superioare, la principalele culturi agricole.
Cercetările efectuate la S.C.D.A. Teleorman s-au derulat în cadrul programelor naţionale de cercetare-dezvoltare; în prezent, susţinerea financiară fiind asigurată din proiecte atribuite direct în sistem competitiv, din parteneriat şi colaborări la proiecte de cercetare-dezvoltare naţionale şi din veniturile proprii.

Obiectivele principale ale activităţii S.C.D.A. Teleorman sunt în prezent:

-         Crearea de noi soiuri, adaptate condiţiilor pedoclimatice din sudul României, cu însuşiri de productivitate şi calitate îmbunătăţite, la ricin, mazăre, năut, păstrarea calităţii materialului de ameliorare la bumbac, material aflat în conservare.
-         Fundamentarea tehnologiilor de cultură în vederea reducerii efectelor negative ale factorilor de stres (hidric, termic) în condiţiile protecţiei mediului.
-         Producerea materialului semincer din categoriile biologice superioare la plantele de cultură din sudul României, cu însuşiri biologice şi fitosanitare conform standardelor naţionale şi europene.
-         Extensia rezultatelor, transferul tehnologic, consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate.
-         Integrarea activităţii în reţeaua ştiinţifică naţională şi internaţională.
-         Modernizarea întregii activităţi în concordanţă cu standardele Uniunii Europene din domeniu.

Activitatea de cercetare este structurată :
Laboratorul de ameliorare are în componenţă colectivul de ameliorare ricin, mazăre, năut, colectivul de testare ecologică a soiurilor şi hibrizilor şi colectivul de producere sămânţă din categoriile biologice superioare.

Colectivul de ameliorare ricin, mazăre, năut şi bumbac şi-a direcţionat activitatea către obţinerea de noi soiuri adaptate condiţiilor climatice in zona de cultură, superioare din punct de vedere productiv, calitativ, al stabilităţii producţiei, pretabile la recoltarea mecanizată, rezistente la boli şi dăunători şi condiţii de stres hidric şi termic.

Realizări:

-         soiuri de ricin: Teleorman (1987);
-         soiuri de mazăre: Vedea (1991);
-         soiuri de năut: Rodin, Burnas (2004);
-         soiuri de bumbac: Brânceni , Adelin .

În prezent, colecţia de material de ameliorare la bumbac se află în conservare. Colectivul de ameliorare se află în relaţii de colaborare ştiinţifică şi schimb de material genetic cu instituţii similare din Bulgaria.