Realizari

Realizari

-    Testarea în vederea omologării, a noilor erbicide: pentru cereale păioase, pentru porumb, pentru floarea-soarelui, pentru leguminoase boabe.
-    Tehnologia aplicării erbicidelor omologate pentru principalele culturi agricole în cadrul protecţiei mediului şi consumatorilor.
-    Asolamente şi rotaţii specifice culturilor agricole din sudul ţării, în cadrul secvenţial de combatere integrată a buruienilor.